Et Eget Rom

Liveradio:

Hva kan egentlig feminisme være? Dette og mye mer spør Et Eget Rom hver mandag kl. 10:00 til 11:00 på Radio Nova.

Et Eget Rom ønsker å være et partinøytralt radioprogram om feminisme – i begrepets videste betydning. Programmet ser på kvinnesyn, kjønnsroller og likestilling både i et historisk perspektiv og i et nåtidig perspektiv, i Norge og andre steder i verden.

I redaksjonen:
Lisa Irene Johansen Aasbø
Linda Therese Rosenberg
Sofia Fisher
Ann-Mari Alem Sundet
Synnøve Berg Meisingset
Eline Hystad

etegetrom.nova@gmail.com

Radiotjenesten

Vaiana, Qvam, pappaperm og populisme

av Eline Hystad, onsdag 10. mai, kl. 23.05

En feministisk samtale med Venstreleder Trine Skei Grande

Les mer på Et Eget Rom

Ung feminisme

av Synnøve Berg Meisingset, mandag 20. mars, kl. 20.40

Kvinnefronten er en velkjent organisasjon, men visste du at også Jentefronten eksisterer?

Les mer på Et Eget Rom

- Jeg eier min egen seksualitet, og jeg eier min egen kropp

av Eline Hystad, fredag 10. mars, kl. 13.11

Pupper og glitter, men også politisk og utfordrende. Hva er egentlig burlesk?

Les mer på Et Eget Rom

Farget feminisme

av Linda Rosenberg, mandag 06. mars, kl. 22.45

- Vi har kjempet i skyggen av norsk kvinnebevegelse, og for å skape vår plass i kvinnebevegelsen

Les mer på Et Eget Rom

Har feminismen tapt, eller blitt mer inkluderende?

av Eline Hystad, onsdag 01. mars, kl. 19.40

På årets parolemøte for 8. mars i Bergen ble det vedtatt at også menn skulle få stemmerett.

Les mer på Et Eget Rom

Skeiv på film

av Linda Rosenberg, onsdag 01. mars, kl. 15.13

- Det bidrar til å skape en idé om hva slags liv som kan leves.

Les mer på Et Eget Rom

Den nye kampen for retten til abort

av Linda Rosenberg, onsdag 22. februar, kl. 12.17

- Om det ikke for noe annet, så tror jeg det som skjer nå er med å skape en ny bølge av aktivisme

Les mer på Et Eget Rom

Symbolske kvinner

av Linda Rosenberg, lørdag 28. januar, kl. 16.10

Kvinner i administrative råd viser saudiere at kvinner kan ha en posisjon i samfunnet, mener seniorrådgiver i Amnesty

Les mer på Et Eget Rom

Studentnyheter

Et nytt tilbakeskritt for kvinners (globale) rett til abort

tirsdag 21. februar, kl. 13.36 · av Linda Rosenberg for Et Eget Rom

Frykter gjeninnføringen av the Gobal Gag Rule gir ny makt til konservative krefter

Kort tid etter at Donald J. Trump ble innsatt som president, innførte den nye presidenten regelen om at USA ikke kan bidra med økonomisk støtte til ikke-statlige helseorganisasjoner som gir rådgivning eller informasjon om abort. Det har fått kvinner, aktivister og forskere til å reagere.

Økt motstand mot kvinners reproduktive rettigheter
- Jeg tror «Gag Rule» blir gjeninnført fordi motstanderne ser at kampen for kvinners rett til abort vinner terreng, fortalte Cristina Villarreal Velásquez til Dagsavisen mandag 20. februar.

Velásquez er direktør for Oriéntame, Colombias første lovlige abortklinikk, og mener den dominerende trenden i Latin-Amerika har vært en økende avkriminalisering av abort. Nå frykter hun at gjeninnføringen av «Gag Rule» kan føre til at flere kvinner begår ulovlige og farlige aborter, og frykter særlig for fattige kvinner, ifølge Dagsavisen.

Velásquez får støtte fra religionshistoriker Ingrid Vik, som mener «Gag Rule» kan bli en vitamininnsprøytning for viktige konservative aktører mot abort i USA.

For også i land hvor abort er lovlig, er mangel på informasjon en årsak til at flere kvinner utfører usikre aborter. Vinoj Manning er leder for organisasjonen Ipas, en organisasjon som gir indiske kvinner informasjon om sikker abort. Han mener mangel på informasjon, stigma og lite kjennskap til klinikker hvor kvinner kan få trygg hjelp, er viktige årsaker til at det hver 2. time dør en indisk kvinne av en usikker abort. Det til tross for at India er et land som tillater abort.

Etter at det ble kjent at Trump gjeninnførte regelen, fortalte Leger unge grenser at «Gag Rule» også vil ha en påvirkning på arbeidet med å bekjempe HIV og aids, zika-viruset, og i det globale arbeidet med livmorhalskreft, ifølge the Guardian. En påminnelse om at regelen som er ment å hindre informasjon og rådgivning om abort også påvirker andre helsetiltak, ettersom mange helseorganisasjoner også jobber med andre tiltak enn abort.


Kvinner demonstrere for sine abortrettigheter i Dublin. Foto: William Murphy (2012)

Mer utvidet enn tidligere
«Gag Rule» var særlig gjeldende i amerikansk politikk under George W. Bush, som også sørget for å utvide regelen til å gjelde all form for familieplanlegging. Nå har president Trump gått enda lenger i å utvide regelen. Mens regelen tidligere har omhandlet helseorganisasjoner som jobber med familieplanlegging, inkluderer regelen nå alle globale helseorganisasjoner som gir rådgivning, informasjon og hjelp med abort. Regelen har, ifølge New York Times, tidligere ført til at helseklinikker som jobber med kvinnehelse har måttet stenge.

Fakta

Tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at cirka 16 millioner jenter i alderen 15-19 år føder et barn hvert år. Majoriteten av disse er fra lavinntektsland, og mange har lite kjennskap til seksualundervisning og kunnskap om prevensjon. Komplikasjoner under graviditet eller fødsel er den nest største årsaken til at kvinner i alderen 15-19 år dør, globalt sett, og omtrent 3 millioner usikre aborter gjennomføres av jenter i den samme aldersgruppen.

Lesbiske kvinner har opptil 10 ganger større sannsynlighet for å bli ufrivillig gravide enn heteroseksuelle kvinner, blant annet knyttet til en større sannsynlighet for å bli utsatt for seksuelle overgrep på grunn av sin seksuelle legning. I tillegg er kvinner i alderen 15-24 år overrepresentert i antall nye tilfeller av HIV-smitte. Mange av disse opplever både å bli smittet og bli ufrivillig gravide grunnet partnervold. Mange mangler også tilgang til helsetjenester som hjelper med HIV og seksuell- og reproduktiv helse.

Artikkelfoto: reklame for abortklinikker i Sør-Afrika. Foto: WikiMedia

Legg igjen kommentar:


Hva heter denne radiokanalen?


Repriser

Atom-feed