Snapfilter og fete partilederdebatter

LEDER: Det er for få unge som stemmer. Mye rart blir gjort for å bedre situasjonen.

Torsdag morgen gikk jeg over Universitetsplassen for å ta t-banen fra Nationaltheatret. Tre jenter fra sjuendeklasse med hver sin iPad stoppa meg og spurte om de kunne stille meg noen spørsmål.«Hva syns du om at unge ikke stemmer?»


Ehm … Nei, det er jo dumt, da?


Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) kom nylig med rapporten «På vei mot et demokratisk utenforskap» om måten unge stemte i 2017. Her kommer det frem at ungdommer er politisk aktive (politiske organisasjoner har stabilt mange medlemmer), de deltar på politiske aktiviteter og i sosiale medier diskuteres det som aldri før. Allikevel viser den også at bortsett fra de aller eldste over 90 år, så er unge i 20-årene de med lavest valgdeltagelse.

Verst av «de unge» er 22-25-åringer som deltar 16 prosentpoeng sjeldnere på valg enn gjennomsnittsbefolkninga. 


Som tittelen på LNU’s rapport peker mot er det åpenbare demokratiske problemer knytta til at en så stor andel unge ikke stemmer. Kanskje spesielt er dette sentralt i et valg som i stor grad dreier seg om framtidsretta temaer som klima. Hva er løsninga på dette demokratiske problemet?


Det er åpenbart flere enn sjuendeklassingene med iPad som lurer på dette. NRK gjør partilederdebatter chillere med gaminganimasjoner, Faten tar valget på P3 under artikler med titler som «Rødt for Dummies» og Erna byr på eget Snapchatfilter.


Jeg tror hverken snapchatfilter eller gaminganimasjoner er veien å gå for å samle unge stemmer, for disse «unge stemmene» er ikke enklere eller dummere enn andre. For min egen, unge del er det ingen verdens ting som treffer meg politisk med disse grepene. Disse snapchat-kreftene kan nok med fordel heller brukes på å forsøke og takle Sverige-turer på en bedre måte.

Det er fullt forståelig at det er uengasjerende med partiledernes lange setninger om hvorvidt man skal bruke 1,5 mill. eller 1,7 mill. på infrastrukturelle grep på Vestlandet, men det tror jeg det er flere enn de «unge» som synes. En mulighet er også å tenke seg at unge sliter med å finne et parti som er stemmeverdig. Det er vel også et problem ikke bare unge sliter med.

Mot slutten av rapporten sin har LNU formulert 10 tiltak de tror kan bedre situasjonen og i motsetning til mange andre satser de på praktiske endringer i systemer. De mener det bør bli mulig å stemme på valgdagen selv når man ikke er folkeregistrert på gitt sted, sendes ut SMS-påminnelse om valget i forkant av valgdagen og stemmeretten bør senkes til 16 år slik at man kommer inn i systemet raskere. Skolevalg bør også gjøres obligatorisk.

Ikke like sexy løsninger som snapfilter og kanskje ikke det den freshe, nyansatte SoMe-eksperten er mest glad for å høre, men tiltak som faktisk på ekte kan hjelpe. Vi har ikke råd til å bruke halvhjerta, halvkleine snap-tiltak på å nå den viktigste velgergruppa som finnes.

Toppfoto: Tore Fjeld