Den blinde klagesensuren lar oss se

LEDER: Den tar med seg høye skuldrene, personlige kriser og mengder prokrastinering, men ekamenstida etterfølges også av clickbaity titler som «gikk fra C til stryk»

Det er vanskelig nok å knekke koden for akademisk skriving i utgangspunktet. At resultatet om man velger å klage på karakteren tilsynelatende kan være sprikende som sjokkoverskriftene tyder på gjør det ikke lettere å sitte bak eksamenspulten nå.I april 2014 ble blind sensur innført som standard på universiteter og høyskoler. Med dette gikk man bort fra en praksis der de fleste institusjoner lot klagesaker behandles av en sensor som visste hva den opprinnelige karakteren var. Blind sensur betyr, som navnet også tilsier, at klagesaker vurderes av en ny sensur som ikke kjenner vurderingen som opprinnelig ble gjort.

I et notat fra september 2017 viser NOKUT at den blinde sensuren har ført med seg en økning av de sjokkerende, sprikende resultatene i klagesaker. Derfor er det rimeligvis også kommet nyheter med skremmende overskrifter.

På grunn av flere sprikende resultater har mye av kritikken mot den blinde sensuren gått på at studenter taper på ordningen. Det er blitt mer ustabilt og i verste fall har studenter fått betydelig dårligere karakterer. Det er forsåvidt et greit poeng, men det som virkelig er bra med blind sensur er at vi har vunnet en viktig innsikt: 

Det er ikke nødvendigvis slik at en karakter er så endelig som den kan kjennes som, og det kan være stor forskjell på hvordan ulike sensorer vektlegger og vurderer.

Vi må selvfølgelig gå ut fra at sensorene har gode sensorveiledninger tilgjengelig og at de gjør sensorarbeidet så godt de kan. Samtidig må det være rom for å påpeke at mye tyder på at dette fortsatt kan gjøres bedre. Vi er ikke i mål med den blinde klagesensuren, men det har blitt lettere å sette fingeren på et problem. Løsningen på problemet dreier seg ikke om hvorvidt blind sensur eller "ikke-blind" sensur er det beste alternativet, men hvordan sensuren kan gjøres mer konsekvent. Dette bør diskuteres mye mer.

I mellomtida vil jeg komme med et forslag til nytt TV-konsept: En Blindernvariant av meglerprogrammet Solgt! fra NRK, der en eksamenssensor skal sensurere en oppgave som allerede er satt karakter på. 

Blir det match?