Det er vel ingen menneskerett å være fastlege?

Høyesterett nærmer seg nå en besluttning i saken der fastlege Katarzyna Jachimowicz fikk sparken etter å ha nektet å sette prevensjonsmiddelet kobberspiral. Oppsigelsessaken har gått helt til høyesterett, men det er så mye mer enn en oppsigelsessak fra en liten kommune som står på spill når saken snart går inn i sin fjerde uke i høyesterett.

Dette er Saken: I 2015 mistet Katarzyna Jachimowicz jobben i Sauherad kommune etter å ha nektet å sette prevensjonsmiddelet kobberspiral. Jachimowicz er under den oppfatning at spiralen kan fungere som et abortmiddel og spiralen kommer derfor ikke overens med hennes katolske overbevisning. Jachimowicz godtok ikke oppsigelsen og saken skal nå avgjøres i høyesterett.

Ingen menneskerett å være fastlege?

Dette er absolutt ikke bare en sak om en ugyldig oppsigelse. Oppsigelsessaken retter fokus mot noe langt viktigere. Hvor mange arbeidsoppgaver er det leger skal kunne reservere seg mot og hvor stort hensyn skal vi ta til religiøs tro når det går utover helsetilbudet?

Jachimowicz nekter å utføre sine arbeidsoppgaver og henter støtte fra menneskerettskonvensjonen som riktignok er klar på at leger skal kunne reservere seg fra å utføre en abort. Hvorvidt spiralen er et abortmiddel, ja der strides de lærde. Spiralen hindrer at et befruktet egg fester seg i livmorhulen, spiralnekterne mener dette er å ta liv, eller stoppe begynnelsen på liv. Verdens helseorganisasjon har derimot ikke kvalifisert spiralen som et abortmiddel og mener at det ikke er noen holdepunkter for at spiralen er et abortmiddel.

Spiralnekter eller ikke, det er uansett ikke bare i abortsaker at reservasjonsretten gjelder. Leger kan allerede reserve seg fra å omskjære gutter, og etter at reservasjonsretten for omskjæring ble tillat, har det ført til at ytterst få sykehus tilbyr det kirurgiske inngrepet på nyfødte gutter.

Uavhengig av hvem du er, hvor du bor, og hvem som er fastlegen din, har du krav på tilgang til helsetjenester.

Går du til fastlegen din skal du forvente at du får den behandlingen du har krav på. Jenter som går til sin fastlege for å sette spiralen skal slippe å møte en lege som nekter å gi behandling av moralske grunner. Fastlegeforskriften er klar på at du ikke skal være nødt til å gå til en annen lege fordi din egen fastlege av samvittighetsgrunner ikke vil gi deg en bestemt prevensjon.

I det vi alle venter i spenning på dommen fra høyesterett kan du høre studentnyhetenes reportasje om saken her. (fra 15.00)

Klarte ikke embedde https://soundcloud.com/oembed?format=json&url=https://soundcloud.com/studentnyhetene/sykepleiere-dropper-ut-teologistudenter-drikker-mest-puggedop :(