Lykkelandet få får besøke

I Himalaya-fjellene ligger Bhutan, landet som måler verdien i brutto nasjonal lykke. De tilber «Buddha», « The God of Compassion» og «The Divine Madman», istedenfor «The Kardashians», «CNN» eller «rosabloggere».

Hør reportasjen fra Bhutan her.

Da jeg fikk vite at min far skulle ta med familien til det lille hemmelighetsfulle landet Bhutan så visste jeg at jeg måtte gripe sjansen for å ta opp lyd.

Det er en liten nasjon midt i Himalaya-fjellene, og er et av de mest skjermede men samtidig frie landene i vår verden.

«I don’t think the West is heading in a very wise direction». Vestlig munk.

Bhutan er et buddhistisk kongerike, og beskytter seg i stor grad fra omverdens innflytelse og vestlig forbrukermentalitet. Dette er en av grunnene til at de begrenser turisme, og at reklame er så godt som ikke-eksisterende.


Eldre mann i «No dog temple».

I Bhutan fokuserer menneskene på å tilbe «The Buddha», « The God of Compassion» og «The Divine Madman», istedenfor «The Kardashians», «CNN» eller «rosabloggere».

Det postmoderne konsumsamfunnet fikk ikke tilhengere blant befolkningen i Bhutan, og det merkes! Dette er et land der menneskene fortsatt spaserer rolig rundt, ler og tar vare på hverandre.

De bruker mer tid med familien enn på jobb og de har et beskjedent forbruk av alkohol. Her dyrker de sin egen indre lykke. Deres «Buddha Nature» er en mental tilstand som ikke kan kjøpes for penger, og som heller aldri kan bli mistet, stjålet eller eldet.


Butter lamps i lamperommet som alle templer har. Man tenner lys for ønsker, avdøde, eller God Karma.

«The main purpose of living life, is to be happy, happiness comes in the first place». Howlong, munk.

Under oppholdet ble jeg kjent med Howlong, guiden min i Bhutan. Jeg snakket også med den eneste hvite munken i Bhutan, en mann opprinnelig fra Swansea i Wales. Han mener Vesten er på en kurs som er svært lite klok.

Hør reportasjen fra min reise til verdens siste «Shangri La»: