Statsbudsjett: Nå får du mindre stipend

Mandag la den borgerlige regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Hva har det å si for deg som student?

Mindre stipend?
Neste år må du fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend. Frem til i dag måtte man fullføre 60 studiepoeng per studieår for å få fullt stipend. Regjeringen foreslår at 25 prosent av lånet kan gjøres om til stipend med beståtte studiepoeng, mens 15 prosent kun gjøres om stipend om du har fullført en grad, ifølge NRK. Dermed må du fullføre alle de tre årene i en bachelor for å få fullt stipend, mens du tidligere kunne få fullt stipend for hvert fullførte år.

Mer i utbetalt lønn, ved mindre du jobber i restaurant
Jobber du ved siden av studiene vil du få litt mer å rutte med. Satsen for alminnelig inntekt reduseres med 1 prosent, i tillegg justeres trinnskatten noe. Dermed blir det litt lavere inntektsskatt.

Jobber du på hotell eller restaurant må du regne med å få mindre neste år, etter som tips også skal skattes som lønn. Dermed blir den utbetalte lønnen og tipsen noe mindre sammenlignet med i år.

Har du boliglån eller ønsker studentbolig?
Ettersom skatten på inntekt settes ned litt vil også rentefradraget for boliglån settes noe ned, dermed blir boliglånet ditt dyrere neste året. Regjeringen legger opp til å bygge 2 200 nye studentboliger i 2019, dette er samme antall de la opp til i budsjettet for 2018.

Betaler du egen strømregning eller er glad i sjokolade og søtsaker?
Neste år ligger det ann til at strømprisen går noe ned. Regjeringen foreslår nemlig å redusere elavgiften neste år, dermed blir det lavere strømpris over nyttår.
Sjokolade og godteri blir billigere som følge av at sukkeravgiften for sjokolade og sukkervarer som blir innført tidligere i år, blir noe redusert.

Dyrere øl, sprit og snus
Avgiften på brus, saft og alkoholfrie drikkevarer blir som den er i dag, mens øl og sprit blir dyrere neste år etter som avgiften forslås økes med 1,5 % og 1,4 %. Avgiftene på snus og skråtobakk økes med 2 kr per 100 gram (1,9 %) Prisen på sigaretter og røyketobakk går opp med 4 kr per 100 gram (1,5 %).

Om du har tv for må du ut med 61 kroner neste år, etter som NRK-lisensen økes med 61 kr eller 2,3 % sammenlignet med 2018.

Skal du ut å reise i 2019 eller handle fra utlandet?
Regjeringen forslår å senke flyplassavgiften på reiser i Norge og fra Norge til Europa. Dermed blir det billigere å fly dit du skal, enten i Norge eller Europa. Samtidig økes den samme avgiften på reiser utenfor Europa. Dermed blir utenlandsferien dyrere neste år. Du kan forsette å kjøpe varer fra utlandet under 350 kroner uten å betale moms.

Toppfoto: Rune Kongsro, Finansdepartementet
Oppdatert: 09.10.2018