Så mye sparer staten på mindre stipend

Regjeringen ønsker at flere studenter skal fullføre graden de begynner på. For å få til dette har de foreslått å legge om stipendordningen fra Lånekassen, slik at man for mindre stipend om man ikke fullføre en grad.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø har utalt følgene til NRK.
– Jeg er bekymret for at en så stor andel av studentene ikke fullfører en grad. Samfunnsøkonomisk er det viktig å få studentene gjennom studiene. I tillegg til den enkelte studentene som skal ut i arbeidsmarkedet hvor de skal kjempe om jobb og lønn. Da er det viktig med å ha en grad. Derfor er det viktig med dette insentivet som oppnår det vi ønsker.

Les mer: Hva har statsbudsjettet å si for deg som student.

I statsbudsjettet for 2019 legges det opp at dagens stipend på 40 % deles opp i to. Hvor 25% av stipendet opparbeides om du tar 60 studiepoeng hvert år, mens de siste 15% får du kun om du fullfører en grad.


NSO mener at regjeringen gir studentene mer i gjeld. Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen er kritisk til forslaget: – Alle vil at studenter skal gjennomføres sine studier. Det kommer både samfunnet og den enkeltes student til gode. Men dette forslaget vil føre til at flere studenter for høyere gjeld en med dagens ordning, uten at man har undersøk effekten av dette tiltaket.

Studenter som ikke fullfører vil få rundt 17 000 kroner mer i gjeld neste år. Dermed legger regjeringen opp til å bruke 250 millioner mindre på stipend i budsjettet. Om ikke antallet studenter som fullfører en grad øker, vil 60 % av studentene få høyere gjeld enn i dag. Blant annet vil studenter som velger feil og bytter studium i løpet av det første året eller som tar et ekstra studieår få høyere gjeld enn i dag.

– Det finnes allerede en rekke krav og økonomiske initiativer. Viss du ikke består eksamen mister du stipend. Hvis du ikke har stor nok progresjon mister du studieplassen din. Vi må kunne stille noen krav, men dette forslaget vet vi ikke effekten av. Vi må heller se på rådgivingstjenestene, og ellers se på flere kvalitetsløft innen høyere utdanning, sier leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen til NRK.


Nybø vil motivere flere til å fullføre graden sin. Foto: Marte Garmann

Minster Nybø mener det er viktig at studentene fullfører:
– Vi har et mål om at flere fullfører graden sin. Om alle fullfører graden sin så sparer vi ingen penger. Men i budsjettet har vi lagt inn et grovt anslag, det er noe man må gjøre når man lager et statsbudsjett. Men det er også viktig at vi også gjør andre ting i tillegg til dette for å få flere studenter til å fullføre.

Toppfoto: KaVass