Vil berge Y-blokka i tolvte time

Regjeringskvartalet skal fornyast, og regjeringa er tydelege på at Y-blokka må rivast. Dette skal skje i 2019, likevel møtte hundrevis opp foran Stortinget onsdag for å vise misnøye.

«La Y stå» og «Y-en høyrer til å byen» rungast høgt denne kjølege haustkvelden. Hundrevis av aksjonistar har møtt opp med bilete av Jackie Kennedy. Det verkar kanskje rart, men ho har vorte eit symbol etter at ho redda Grand Central Station i New York på syttitalet, like før det var for seint. Det håpar jamvel forkjemparane for Y-blokka.

Høyr heile reportasjen som var laga til Opplysningens sending på fredag:

Toppfoto: Bjørn Erik Pedersen, CC BY-SA 3.0