Vil at flere skal på utveksling

Tirsdag denne uken inviterte for første gang forsking- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til studenttoppmøte. På møte ble lederne fra de ulike studentdemokratiene ved høgskolene og universitetene, lederne fra velferdstingene, International Student Union, ANSA og NSO ble invitert til idédugnad. Studentnyhetene fikk være tilstede på møte.

– Jeg inviterte til dette toppmøtet fordi vi trenger en arena, der jeg som statsråd kan møte studentene for å diskutere politiske saker som er viktige for studententene, og som har et lenger perspektiv. Ofte når jeg treffer studentene handler det om en konkret sak, som skjer akkurat her og nå. Men nå skal vi diskutere to stortingsmeldinger, som er et arbeid som pågår litt over tid. Da er det viktig å få innspill fra studentene tidlige i prosessen, uttalte forskings- og høgere utdanningsminister Iselin Nybø til Studentnyhetene.

Hør hele intervjuet med Iselin Nybø her


Iselin Nybø inviterte studentene til Regjeringens representasjonsbolig Foto: Ingar Jakob Feiring

Under toppmøtet ble de inviterte representantene delt opp i blanda samtalegrupper. De diskuterte blant annet hovedtemaet utveksling, før de oppsummerte diskusjonene fra gruppene i plenum. Ministeren startet møte med en innleding, i tillegg ble det holdt innledninger fra studenter som hadde vært på utveksling og en utvekslingstudent i Norge.

– Nå jobber vi med en stortingsmelding om studentmobilitet, fordi vi har et langsiktig mål om at halvparten av studentene skal ha ett utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. Grunnen til vi ønsker at flere skal reise ut er mange. Studentene som reiser ut får en helt unik opplevelse, men de får også en unik kompentanse som er etterspurt i arbeid- og næringslivet. Kunnskap; det er i sin natur internationalt, og kjenner ingen landegrenser. Det å ha utveksling gjør våre universiteter og høgskoler bedre. Både når studenter reiser ut og kommer tilbake, og når vi får internationale studenter inn med andre impulser så blir vi bedre av det, sier Nybø

Nybø ønsker seg forslag fra studentene
– Nå har vi startet arbeidet med denne stortingsmeldingen der vi skal se på ulike ting, og det er derfor vi også har dette toppmøte for å få nettop de gode ideene til hva som skal til for å få studenter til å ta det valget å faktisk reise ut.


Hanna Flood president for ANSA var blant deltakerne på møte. Foto: ANSA

Hør Emneknaggen om utveksling og statsbudsjettet 2019 her.
Gjester: Hanna Flood president for ANSA og Jone Trovåg internasjonalt ansvarlig i NSO.

I Emneknaggen pekte ANSA-president Hanna Flood på at flere studenter sliter med å få godkjent studiepoeng fra utveksling i en norsk grad. I Studentnyhetne har vi ved flere anledninger tatt opp regjeringen forslag til endring av studiestøtten, slik at man må fullføre en grad for å få full studiestipend. Hvordan henger dette sammen med at studeter ikke for godkjent utveksling?

– Dette med å få godkjent de fagene du tar er en utfordring som mange opplever. Det handler om at de gjerne vil ha de inn i graden de har startet på. Det henger veldig godt sammen med regjeringen ønske om at folk skal gjennomføre studiet de har begynt på. De to tingene henger egentlig godt sammen, men vi har en utfordring i dag. Mange opplever at de ikke får fag forhåndsgodkjent. De er usikre når de reiser ut, om dette er noe de vil få godkjent inn i graden. Det er absolutt noe vi må se nærmere på.

Kan det bli vanskeligere for studenten å vurdere dette, når de kan få ca 20000 kr ekstra i studielån?
– Mitt utgangspunkt er at vi må bli bedre på det. Vi må bli bedre på å vise studentene hva som kan gå inn i graden, og hva som vil være naturlig å studere når du reiser til utlandet. Jeg opplever at det er den vinklingen som studentene har. De vil ha det som en del av graden sin, de vil ikke nødvendigvis måtte ta ett år ekstra for å få utdanningen sin klar. De vil at dette skal være en del av graden. Det vil jeg også, her har vi et forbedringspotensialet, uttaler Iselin Nybø.


Regjeringen ønsker at 50% av studentene skal på utveksling Foto: Foto: Marte Garmann

Hvorfor ønsker regjeringen å endre studiestøtten?
– Det er et forslag som regjeringen har lagt fram, og som nå ligger til behandling i stortinget. Det er ikke tema på dette toppmøte, og er ikke lenger på mitt eller regjeringen bord. Vi har et ønske om at de som studerer skal komme seg igjennom studiet. Vi har et stort frafall i dag. Vi har et håp om at dette vil være et insentiv som kan bidra til å få folk gjennom studiene sine.

Kan bli flere student-toppmøter i framtiden
– Vi får se om vi skal forsette med student-toppmøter, og hvilke andre temaer vi kan ta opp. Vi kan se for oss at vi kan ta opp flere temaer som involverer flere departementer. Så her må få litt innspill fra studentene etter vi har hatt dette første toppmøte, sier en begeistret Iselin Nybø til Studentnyhentene.

Hør hele forrige ukens Studentnyhetene finner du på iTunes, SoundCloud eller du hører podkast. Repotasjen fra toppmøtet er er fra 6:00

Toppfoto: Ingar Jakob Feiring