Medisinstudent? Forbered deg på arbeidsledighet

Mandag denne uken protesterte medisinstudentene mot den nye turnusordningen (LIS1). Spesialistordningen som har erstattet den gamle turnusordningen, passer hverken studentene eller samfunnets behov for legespesialister. Medisinstudentene har nå en tøff fremtid i vente hvis de ikke får det som de ønsker

I flere kommuner i Norge er det legemangel, likevel får flertallet av nyutdannede medisinstudenter ikke tilbud om turnus i den nye ordningen. Kun litt over 30% av søkerne på vårens utlyste stillinger fikk tilbud om praksis, noe som gjør at flertallet av dagens medisinstudenter må forberede seg på en arbeidsledig fremtid.

LIS1 - To sentrale årstall:

1 September 2017 gikk den gamle turnusordningen for ferdigutdannede medisinstudenter over på LIS1 ordningen. LIS1 er obligatorisk å gjennomføre før man kan gå videre med spesialistutdanning enten i sykehusspesialitet eller allmennmedisin. Overgangen til LIS1 ordningen har derimot ikke gått knirkefritt. I vår var det hele 1270 søknader på kun 456 LIS1 stillinger, altså går over halvparten av medisinstudentene uten turnus.

Det samsvarer dårlig med endringen som ble gjort i 2013, der man gikk over til å måtte søke på turnusplassene selv. Den dårlige tilretteleggingen har nå ført til at kun 1 av 3 får turnusplass. Den nåværende ordningen passer hverken befolkningsveksten eller samfunnets behov for leger. LIS1 ordningen blir som en flaskehals som stopper nyutdannede leger å komme seg ut i praksis, og det er til syvende og siste pasientene dette går utover, mener medisinstudentene.

Intervju med Rannei Hosar (lederen for medisinstudentens forening) og resten av ukas viktigste saker kan du høre her