Kutt i studiestøtten vil ikke straffe studentene

Denne uken har studentene protestert mot innstramningen av stipendordningen som de mener vil straffe de som ikke fullfører påbegynt grad. Forsknings og utdanningsminister Iselin Nybø mener derimot at saken er bygget på en stor misforståelse; innstramningen vil ikke straffe studentene, snarere tvert imot.

I følge Dagens Næringsliv koster frafall fra høyere utdanning samfunnet 6,5 milliarder i året. Norske studenter topper frafallsstatistikken og kun 6 av 10 studenter fullfører en grad. Det er langt under OECD gjennomsnittet. Det uroer meg at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad sier Iselin Nybø. Regjeringen ønsker nå at de som ikke fullfører en grad skal ta en større del av regningen.

Slik ordningen fungerer i dag blir 40% av studielånet omgjort til stipend etter fullført utdanning. Regjeringens forslag er å kutte dette til 25% for de som ikke fullfører en grad under studietiden. Dette gjør regjeringen samtidig som de øker studiestøtten, altså fullfører du graden din på vanlig tid vil du få mer studiestøtte og mindre gjeld etter fullført studie.


(Studentene protesterte på Universitetsplassen torsdag ettermiddag)

Nybø hevder den nye ordningen ikke straffer studentene, de som fullfører til vanlig tid vil få like mye omgjort til stipend samtidig som de får mer støtte under studietiden. Ikke bare har norske studenter en lavere gjennomføringsprosent, vi bruker og flere år enn OECD gjennomsnittet på å fullføre en grad. Det er dette regjeringen ønsker å endre på.
Hensikten er å endre stipendordningen slik at den oppmuntrer flere til å fullføre sin bachelor eller mastergrad, hevder Nybø.

Regjeringen vil ikke lenger finansiere evige studenter, målet med den nye ordningen er å få ned studiegjelden, få studentene raskere ut i jobb og gjøre de mer attraktive på arbeidsmarkedet. Hvorvidt denne kontroversielle endringen vil oppnå det Nybø ønsker, gjenstår og se, men, det er kanskje på tide at bortskjemte norske studenter får et spark i baken?

Fortsatt usikker på hvordan den foreslåtte stipendordningen vil fungere eller hvorfor den får så stor kritikk? Svarene får du her