Jeg trillet terningen på terningens sider

Terning er en kubeformet spillebrikke, med tallene fra 1 til 6 illustrert gjennom prikker på de diverse sideflatene. Terningen, og terningkast, blir ofte brukt som en slags poengskala i forbindelse med anmeldelser og/eller vurderinger, hvor 1 er lavest og 6 er høyest. Men ser en på terningen som et isolert kunstverk, hvilke terningkast får terningens ulike sider?

Terningkast 1
Terningkast 1 er kanskje mest kjent som det dårligste terningkastet, og dette er ikke helt urettmessig. Terningkast 1s mangel på uttrykk og emosjonell flertydighet påvirker seerens opplevelse i en negativ retning. En kan nærmest føle seg apatisk ovenfor denne sideflaten, og en ønsker å bevege seg videre (gjennom risting og deretter kast) for å se en annen side av kunstverk som kan vekke sanseinntrykkene.

Terningkast 1 får terningkast 2 på grunn av mangel på emosjon, og fordi den rett og slett kjeder seeren.

2

Terningkast 2
Symmentrien rommer gjennom terningskast 2s parallelle symboler (to prikker). I ytterkanten av hver sin side (høyre og venstre) illustrerer de to ovale formene en dragning etter samhold, og fungerer som representanter for både høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Terningkast 2 får terningkast 4 for sin kommentar på samfunnet, og sin dristige påstand om at sidene er relativt nærme hverandre i ideologisk avstand, men vil i bunn og grunn aldri møtes, og alltid flyte parallelt.

4

Terningkast 3
Som uttrykket "midt på treet" betyr standpunkt midt mellom ytterlighetene, eller gjennomsnittlig, kan en finne den samme betydningen i terningkast 3. Det er nettopp middelmådighet som er terningkast 3s sterkeste karaktertrekk. Terningkast 3 gir en ingenting, samtidig som den ikke er brysomt å hvile blikket på.

Terningkast 3 får terningkast 3 grunnet dens mangel på differensiert personlighet, men vinner likevel noen poeng på den empatiske fremtoningen i det at den ikke ønsker å krenke seeren.

3

Terningkast 4
Å være et eksemplarisk kunstverk, er noe terningkast 4 kan kjenne seg igjen i. Terningkast 4 symboliserer gjennom sine fire symmetriske prikker både balanse, indre ro og stabilitet, og får seeren til å føle nettopp dette. Mer kan en ikke be om fra en terningside. På lik linje med Don Hatfields "Peaceful Cove", gjenintroduserer terningkast 4 seeren for følelser som en mulig har savnet, og fyller hullene der lengsel vanligvis ville prøvd å ta bolig.

Terningkast 4 får terningkast 6 da den fungerer som helbredende poesi som har tatt form i fire prikker.

6

Terningkast 5
En skam for menneskets to symmetriske øyne. Menneskets symmetri når det gjelder øyne er kanskje nettopp grunnen til at terningkast 5 ikke resonnerer med homo sapiens. Terningkast 5 hinter til symmetrien, men har prøvd på noe annerledes ved å legge til et ekstra øye. Dessverre klaffer det ikke for terningkast 5, og vi som seer sitter igjen med følelse av ubehag heller enn nysgjerrighet eller inntrykk av komplekistet, som jeg tror den streber etter.

Terningkast 5 får terningkast 1 da det ikke finnes noe eklere enn noe med ett øye for mye (se for eksempel menneske med tattovering av øye - hvorfor er det tre øyer på en kropp?).

1

Terningkast 6
Det kan være utfordrende å leve opp til de skyhøye forventningene som er satt for terningkast 6, men sideflaten klarer utrolig nok dette lekende lett. Terningkast 6 utfordrer seeren på form og forståelse, og setter ord (prikker) på nettopp det alle ønsker å vite: Hvordan blir man best? "Jo", svarer terningkast 6, "gjennom 6 prikker".

Terningkast 6 får terningkast 6 på grunn av dens umiddelbare konnotasjon til ordene best, suveren og eksepsjonell.

6

Toppfoto: Max Lebram, Flicker.no