Hvem er Abiy Ahmed?

På fredag ble det kunngjort at den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed vinner årets fredspris. Ahmed vinner nobelprisen blant annet for fredsavtalen han forhandlet frem mellom Etiopia og Eritrea. Han ble valgt fremfor manges forhåndsfavoritt Greta Thunberg, Ungdommene Prio-lederen satset på og mange internasjonale organisasjoner.

Det var 301 kandidater nominert til årets fredspris. Ahmed er på mange måter en tradisjonell fredsprisvinner, nemlig en fredsskaper. Ahmed skal ifølge nobelkomiteen ha fremvist et avgjørende initiativ i fremforhandlingen av fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, etter 20 år med “No war, no peace”. I tillegg har prisvinneren vært toneangivende i Øst-afrika og rundt Afrikas horn som en positiv kraft, for eksempel gjennom hans mediering i samtalene mellom Sør-Sudan og Kenya.

Etiopia og Eritrea har lenge vært preget av en grensekonflikt, der det har vært uenigheter om hvor grensen mellom de to landene skal gå. Mellom 1998 og 2000 kostet denne konflikten 100 000 menneskeliv. I starten av Juli 2018 samlet ledere fra begge landene seg og begynte arbeidet med å løse konflikten. Resultatene av avtalen var at grensene ble formelt satt, slik FN mente de så ut. Grensene mellom de to landene ble i 2018 åpnet for første gang siden 1998 og tillot friere flyt av mennesker og varer. Etter den første dagen av møtet uttalte Abiy Ahmed: – We have agreed to bring down the wall between us. Now there is no border between Ethiopia and Eritrea.

Uken etter avtalen fløy Ethiopian Airlines direkte mellom Addis Abeba og Asmira, landenes hovedsteder, for første gang på 20 år.

Berit Reiss-Andersen var tydelig i fremleggingen av prisen at dette ikke kun er en anerkjennelse, men også en oppfordring til videre godt arbeid. Situasjonen i Etiopia er på ingen måte ideell nå i 2019. Nobelkomiteens begrunnelse nevner blant etnisk spenning i landet, 3 millioner internt fordrevne etiopiere, samt rundt 1 million flyktninger og asylsøkere i landet. Nobelkomiteen nevner også den ytterligere nøden for frie valg i landet. Sist valg i landet var i 2015, hvor det ledende partiet Ahmed representerer vant nærmest alle representanter på landsbasis, ifølge The Guardian. Bekymring fra de Afrikanske og Europeiske unionen og de forente stater fulgte. The Addis Standard, en etiopisk avis, skrev i etterkant av valget at det var et “tragic demise of the multiparty system”. Forhåpningen fra noblekomiteen er tilsynelatende at fredsprisen kan inspirere til frie valg i landet.

Hør fredagens sending her

Toppfoto: Office of the Prime Minister - Ethiopia