Tanzania innfører forbud mot barneekteskap

Tanzanianske myndigheter må nå øke lavalderen for inngåelse av ekteskap fra 14 til 18 år.

Tanzania er blant de landene i verden med flest barnebruder, hele 37 prosent av jentene blir giftet bort før de fyller 18 år. Ekteskapsloven tilsier at jenter kan gifte seg fra de er 14 år gamle, med samtykke for foreldrene. For gutter er aldersgrensen 18 år.

I 2016 slo imidlertid høyesterett fast at ekteskap med barn under 18 år strider mot grunnloven, og krevde lovendring. Dommen var resultatet av en aksjon mot barneekteskap, og gav regjeringen i Tanzania ett år på å oppdatere lovverket. To år senere ble derimot den pålagte lovendringen anket av motstanderne av endringsforslaget, med det argument at mindre lavalder er nødvendig for å ta hensyn til sedvane, tradisjoner og religiøs praksis i befolkningen. Saken måtte derfor opp i rettssystemet på nytt.

I midten av oktober ble det fastslått av ankedomstolen at barneekteskap er i strid med grunnloven.

Ifølge Rebeca Gyumi, som presenterte lovendringsforslaget for tre år siden, er praksisen med barneekteskap særlig utbredt på landsbygda, hvor folk ofte lever i stor fattigdom og har liten tilgang på ressurser.

– Anken fra myndighetenes side forteller at det ikke finnes noen stor enighet i vårt samfunn i dag om at denne skikken bør endres. Men vi førte heller ikke saken som en konsekvens av stor enighet; men fordi vi mener at vi som land må ta et standpunkt om at jenter og gutter er barn fram til de er 18, har Gyumi uttalt til Bistandsaktuelt.

Rebeca Gyumi ble i fjor tildelt FNs menneskerettighetspris for arbeidet for barns rettigheter i Tanzania.


Også i Etiopia er mange jenter utsatt for barneekteskap. Tizezew i organisasjonen Finote Hiwot har i flere år jobbet for å hindre dette. Foto: Jessica Lea/DFID.

10 fakta relatert til barneekteskap

  • Ifølge Plan Norge blir 12 millioner jenter giftet bort hvert år. I flere land blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 – og én av sju før de er 15.
  • Globalt er en av fem jenter og kvinner giftet bort som barn.
  • Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land.
  • Jenter som blir giftet bort har større risiko for sykdommer og for å bli gravide før kroppen er moden.
  • Jenter som føder før de er 15 år har fem ganger større sjanse til å dø under fødselen enn kvinner i tyveårene. Spedbarna til barnemødre har også 60 prosent større sjanse for å dø i dets første leveår enn barnet til en mor eldre enn 19 år.
  • 87 prosent av alle gifte jenter mellom 15 og 18 år går ikke på skole. En satsing på utdanning for jenter i denne aldersgruppen vil kunne forhindre flere millioner barneekteskap.
  • Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk.
  • For mange familier handler barneekteskap om økonomi. Gifter de bort jenta si, har de én munn mindre å mette.
  • Ifølge Redd Barna medfører fattigdom og kjønnsdiskriminering at mange familier konkluderer med at døtrene vil få et bedre liv som koner og mødre, enn ved å få en utdanning.
  • Et av FNs bærekraftsmål tar sikte på å avskaffe barneekteskap innen 2030.

Kilder: Plan Norge, UNICEF, Redd Barna
Toppfoto: Delegater diskuterer arbeidet mot barneekteskap på et FN-møte i 2018. Foto: UN Women/Amanda Voisard.