Alan Santos (Redigert av Sander Zakharia)

Fem saker fra uka som gikk Uke 9

Hver uke skjer det mye i verden, og ikke alle kan få med seg alt som skjer. Derfor tar Opplysningen 99,3 på seg ansvaret for å oppdatere deg på fem saker fra uka som har gått.

Myndighetene i Hong Kong punger ut

Hvis staten hadde gitt deg 12000 kr, hadde du handlet mer lokalt? Det er ihvertfall håpet til myndighetene i Hong Kong som nå gir alle nasjonens faste innbyggere over 18 år 10000 HKD tilsvarende 12000 Norske kroner. Grunnen til at myndighetene åpner lommeboka er at området sliter med trang økonomi som resultat av politisk uro. Hong Kong er fremdeles preget av blodige konfrontasjoner mellom politi og demonstranter. Samtidig har frykten for at Coronaviruset skal spres over fra fastlands-Kina ført til at færre går ut på gata, og har samtidig skremt vekk flere turister fra området. På toppen av det hele kommer handelskrigen mellom USA og Kina, som fører til at flere investorer nøler med å investere penger området. Disse tre faktorene fører til at Hong Kongs økonomi nå strever. Pengeutdelingen kommer som en del av en avlastningspakke med mål om å redde økonomien. Pakken har en prislapp på 120 milliarder Hongkonglesiske dollar, og skal blant annet gi skatteletter og økonomisk initiativ til bedrifter i området. Men hva blir resultatene av milliard-pakken? Vil det bidra til å snu den negative økonomiske trenden i Hong Kong nå som budsjettet går 18 milliarder i underskudd? Vi får vente å se.

Luxembourg får gratis kollektivtransport

Fra å gi penger, til å slutte å kreve dem inn, vi skal til Luxembourg. Landet som lenge har vært blant de billigste landene for kollektivtransport, trenger ikke lengre å konkurrere om tittelen som det billigste landet å reise kollektivt i. Fra og med Søndag blir offentlig transport nemlig gratis, og du kan reise med buss, tog og trikk innenfor landets grenser uten å betale. De eneste reisene som gjør at du må åpne lommeboka er dersom du ønsker å reise i første klasse, eller på tog som forlater landets grenser. Tiltaket er et forsøk på å minske landets bilkøer. Luxembourg er tross det man kanskje skulle tro det landet i Europa med flest biler per innbygger, samtidig som hver innbygger i snitt sitter 35,5 timer i kø hvert år. Spørsmålet er om skiftet fra billig til gratis kollektivtransport kommer til å føre til en nedgang i trafikken og køene.

Politiet i Brasil streiker

Derimot er ikke alle i Brasil like fornøyde med staten sin. Landet som denne uken har det storslåtte karnevalet på kalenderen, har fått store sikkerhetstrusler etter at flere politimenn har gått ut i streik. De streikende politimennene streiker fordi de ønsker høyere lønn, til tross for at streiking ifølge brasiliansk lov er ulovlig for nettopp politimenn. Kriminalitet er et stort problem i det store søramerikanske landet som er i verdenstoppen av land med mest kriminalitet. Brasilianske myndigheter melder at som et resultat av de streikende politimennene har mengden drap mer enn femdoblet seg. I delstaten Ceará nord-øst i landet har 147 mennesker blitt myrdet de siste fem dagene etter at politiet begynte å streike. Landets president Jair Bolsonaro har satt inn den brasilianske hæren i et forsøk på å holde kriminaliteten nede i landet. Greier landet å kjempe mot de økende voldsnivåene uten politiet, må regjeringen vike, eller er årets karneval rett og slett ødelagt?

India fylles av demonstrasjoner

Fra streiker i Brasil til demonstrasjoner i India. India er et av de mest religiøst mangfoldige landene i verden. Her finner vi blant annet Hinduer, Muslimer, Sikher, Buddhister, Kristne, Jainer og mange andre minoriteter. Takket være Gandhi og Nehru har sekularisme vært en bærebjelke i den moderne indiske staten. Tusenvis av demonstranter er nå i opptog mot Narendra Modi, Indias statsminister, som er største pådriver for en svært omstridt lovparagraf. Modi og hans parti har innført den såkalte Citizenship Amendment Act, som skal gjøre det lettere å gi indisk statsborgerskap til religiøse minoriteter på flukt. Men er det egentlig en humanistisk gjerning? Loven tar hensyn til Hinduer, Buddhister, Jainer, Sikher og mange ulike religioner. Men det er nemlig en trosgruppe som mistenkelig nok mangler på Modis liste… muslimer. Nærmere 200 millioner Indere er muslimer. Kritikerne mener at den nye loven kan brukes som en unnskyldning for å kaste ut muslimer som allerede er indiske borgere. Reuters melder om at 20 mennesker har dødd i religiøse slagsmål. Dette sammenfaller med Donald Trumps besøk i New Delhi.

Hosni Mubarak er død

Fra demonstrasjoner til India til gamle demonstrasjoner i Egypt. Presidenten som i 2011 måtte gå av etter store demonstrasjoner i landet, Hosni Mubarak, døde tirsdag. Mubarak er landets lengstsittende president og beholdt makten i det nordafrikanske landet i nesten 30 år, før han gikk av som resultat av den Egyptiske revolusjonen. Den 25 januar 2011 begynte egyptere å protestere i gatene og ropte: "Folket vil rive ned regimet." Litt mer enn to uker senere måtte Mubarak se seg nødt til å gå av som president. Landet har i tiden etter vært preget av politisk kaos. Men nå er den tidligere presidenten, dømt for korrupsjon og maktmisbruk død. Hvordan vil Mubarak bli husket? Vil han bli sett på som den progressive presidenten som knyttet USA og Egypt nærmere sammen, eller vil han bli sett på som opphavet til alt rotet i ettertid? Det kan bare tiden vise.