Foto: Av Kommunikasjon

Relasjonsforvaltning i pandemiske tider

I disse korona-tider kan det være vanskelig å få sosialisert nok, og ta vare på de forbindelsene en har. Gjennom en hypotetisk deduktiv metode har Skallebank funnet det digitale, interaktive, moderniserte svaret på problemet.


Foto: Av Samhandling

Det hele startet naturligvis med en hypotese:

Skal en sitte inne i karantene uten venner og sosialt samvær på ubestemt tid? Nei. Vi er nødt til å digitalisere hverdagen ytterligere. Sosiale medier er godt integrert i våre liv, og noen vil kanskje si at det har gått for langt. Dog stiller vi spørsmålet – er vi nødt til å ta steget videre? En antagelse vil være at en kan minske problemet med en felles videosamtale med Google Hangout samtidig som en ser på en forhåndsbestemt Netflix-film, koordinert gjennom Netflix Party, en Google Chrome-utvidelse for å se Netflix eksternt med venner.

Den hypotetisk-deduktive metode tar utgangspunkt i en (hypo)tese H, som testes ved å dedusere slutninger (S) fra hypotesen: resonnementet er at hvis H er sann, så må S også være sann, fordi S følger logisk av H (Store Norske Leksikon, 2017).


Foto: Av Forskningen

Forsøket ble gjennomført torsdag 19. mars fra klokken 20.00 til 23.00. Forsøket startet med at alle deltakerne først og fremst skulle få Google Hangout til å fungere. Deretter, for at forsøket skulle fortsette, måtte deltakerne mestre Netflix Party. Siste ledd i forsøket gikk ut på at deltakerne burde nyte filmen og godt selskap.

For at H skal være sann må venner i godt lag treffes digitalt gjennom Google Hangout med Netflix Party, en Google Chrome-utvidelse for å se Netflix eksternt med venner. Forsøket viste at H er S. S Vi fikk bekreftet at det er gøy, sosialt og relasjonsforvaltende å tilbringe tid med med venner gjennom Google Hangout med Netflix Party, en Google Chrome-utvidelse for å se Netflix eksternt med venner. Samtidig viste undersøkelse to andre S. S2 Skallebank-gjengen er "the art freaks" i Mean Girls, hvis de er nødt til å være noen. S3 Regina George is wearing a wig.


Skjermdump: Google Search

Vi anser hypotesen å være S, og dermed bekreftet. Skallebank hadde det gøy, og flere kan nok også ha det om de gjør det samme. I denne epidemi-epoken vel å merke.


Foto: Av Venner

Referanseliste:
Alnes, J. (2017, 29.09) hypotetisk-deduktiv metode. Store Norske Leksikon.
Hentet 19. mars 2020 fra:
https://snl.no/hypotetisk-deduktiv_metode