Geraint Hill (Wikimedia)

Sierra Leone tillater gravide jenter å fortsette på skolen

I fem år har gravide jenter blitt tvunget til å slutte på skolen. Mandag ble forbudet opphevet.

Forbudet har hindret tusenvis av jenter i å fullføre videregående skole, og dermed også muligheten til å ta høyere utdanning. Begrunnelsen bak forbudet har vært å beskytte andre elever på skolene.

Organisasjonene Women Against Violence and Exploitation in Society (Waves) og Equality Now var to av flere organisasjoner som i mai 2018 valgte å ta forbudet til domstolen. I desember konkluderte den regionale retten Economic Community of West African States (Ecowas) at forbudet var diskriminerende og et brudd på menneskerettighetene, og gav ordre om at det skulle opprettes et nasjonalt program for å hjelpe gravide jenter tilbake til skolen.

Chernor Bah, en av grunnleggerne av den feministiske bevegelsen Purposeful, har uttalt til den britiske avisen the Guardian: «This is a great victory for the many girls who were unfairly targeted and discriminated against by this senseless ban. It’s a great victory for Sierra Leone and our ambition to achieve education for all. Above all else, this is an extraordinary victory for our feminist movement in Sierra Leone».

Tenåringsgraviditeter er en stor utfordring i Sierra Leone. Rundt 30 prosent av jentene blir gravide før de blir 18 år, og hele 40 prosent blir gift innen de fyller 18. For å redusere den høye tenåringsgraviditeten innebærer dommen fra Ecowas at myndighetene også må implementere seksualundervisning i skolen.