Marco Fieber (2013)

Nesten 1 av 5 russere mener LHBT-personer bør «elimineres»

En ny undersøkelse viser at russere i overveldende grad fremdeles er negative til skeive.

18 prosent av den russiske befolkningen mener skeive mennesker bør «elimineres» fra samfunnet, ifølge en undersøkelse fra det ikke-statlige forskningssenteret Levada Center. 32 prosent, altså 1 av 3, ønsker å «isolere» homofile og lesbiske fra resten av samfunnet. Undersøkelsen omfatter 1600 mennesker fra 50 regioner.

En av forskerne, Ekaterina Kochergina, har fortalt til NBC News at de ønsket å måle den sosiale distansen mellom russere og grupper som av enkelte er forstått å være «avvikende». I tillegg til seksuelle minoriteter, omfattet undersøkelsen spørsmål om feminister, pedofile, terrorister, hjemløse, sexarbeidere og personer som lever med HIV/AIDS.

Ifølge Ekaterina Kochergina er ordet «eliminere» i undersøkelsen forstått som «å få noe til å forsvinne fra din virkelighet», ikke at man fysisk ønsker å eliminere noen. Til NBC påpeker hun også at det er snakk om homofili som fenomen, ikke som sosial gruppe.

Svetlana Zakharova, som er tilknyttet den største russiske LHBT-organisasjonen Russian LBGT Network, mener derimot at begrepene som er brukt i undersøkelsen har kunnet bidra til å trigge mer hat rettet mot skeive, og viser til at Russland har flere anti-LHBT-grupper som både er synlige, aktive og aggressive.

Unge russere er mer tolerante
Spørreundersøkelsen fra Levada er en gjentagelse av en lignende undersøkelse gjennomført i 2015. Til tross for stor motstand mot LHBT-personer i årets undersøkelse, er det likevel en svak bedring fra fem år siden. Da svarte 21 prosent at skeive bør «elimineres», mens 37 prosent svarte at skeive bør «isoleres». En tidligere undersøkelse fra Levada har også vist at andelen som mener skeive bør ha de samme rettighetene som alle andre, økte fra syv prosent i 2013 til 20 prosent i 2019.

I en undersøkelse utført av analysebyrået Mikhailov & Partners høsten 2019 blant ungdom mellom 10 og 18 år, var det bare 17 prosent oppgav at de har negative holdninger til LHBT-personer. 68 prosent fortalte at de opplever skeive på samme måte som alle andre mennesker.