European Union 2015 - European Parliament

Ungarn forbyr juridisk endring av kjønn

Det ungarske parlamentet vedtok i forrige uke en lov som i praksis fratar trans- og interkjønnpersoner i Ungarn retten til å endre juridiske kjønn.

Loven innebærer at kjønnet som blir registrert ved fødselen gjøres permanent, og definerer kjønn som «biologisk kjønn basert på primære kjønnskarakteristikker og kromosomer». Det vil dermed ikke være mulig å endre kjønnet som registreres i fødselsattesten.

Transaktivister og menneskerettsorganisasjoner har siden forslaget ble lagt frem 31. mars fryktet at transpersoner vil møte økt diskriminering på grunn av loven.

«I Ungarn må du vise legitimasjon for å låne en sykkel, kjøpe et busskort eller hente en pakke på postkontoret. Dette betyr rett og slett å måtte komme ut som trans til helt fremmede mennesker, hele tiden», har transkvinnen Ivett Ördög tidligere uttalt til the Guardian.

Endringen har blitt kritisert av flere menneskerettsorganisasjoner, Europarådets menneskerettskommissær og flere medlemmer av Europaparlamentet.


Europaparlamentsmedlem Terry Reintke (Greens) er en av de som har engasjert seg i den ungarske lovendringen.

Krisztina Tamás-Sáróy i Amnesty International skriver i en uttalelse at endringen ikke bare vil føre til mer diskriminering av ungarske transpersoner, men også øke intoleransen og fiendtligheten som LHBT-miljøet allerede opplever.Tamás-Sáróy støttes av lederen av Amnesty International Frankrike, Cecile Coudriou, som i en uttalelse til Euronews forteller at lovendringen vil bidra til å skape et mareritt for denne gruppen mennesker, helt uten grunn.

Også Ingvild Endestad, leder av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, skriver i en uttalelse at vedtaket legger til rette for ytterligere diskriminering av mennesker som allerede er en utsatt gruppe.

«Vi vet at manglende overensstemmelse mellom juridisk kjønn og kjønnsidentitet ikke bare skaper store praktiske utfordringer, men også legger grunnlag for omfattende trakassering og diskriminering».


Europaparlamentsmedlemmene Maria Walsh (Fine Gael) og Katarina Barley (sosialdemokratene).

Den ungarske regjeringen har i en uttalelse til amerikanske CNN derimot uttalt at loven «ikke vil ha noen påvirkning på menns og kvinners rett til å oppleve og utleve identiteten deres slik de ønsker».