https://www.vecteezy.com/

Mental Helse

Det er igjen lockdown i flere storbyer, og Oslostudentene må nok en gang låse seg inne. Lei av korona? Ja. Vi er nok alle det, særlig ensomme studenter - men også for personer med utfordringer i psykisk helse kan ha det ekstra vanskelig akkurat nå

Det bemerkes av mange nå at ting kan være ekstra vanskelige, og vi prøver så godt vi kan alle sammen. Hvordan skal vi forstå det som nå skjer, hvilke utfordringer møter vi på, og hva kan hjelpe i denne situasjonen?

I følge Rune Stuvland (Senter for Stress og Traumepsykologi) er et grunnprinsipp i krisepsykologien at man er tjent med å være godt forberedt og derigjennom også kan både tenke, føle og handle adekvat i møtet med en krise. Så ulike mennesker vil oppleve konsekvensene av coronaviruset høyst ulikt basert både på tidligere erfaringer, personlighetsstil og ikke minst i hvilken grad man blir direkte berørt av epidemiens konsekvenser.

Noe av det som er mest vanlig å kjenne på er blant annet:

  • Stress eller en følelse av å være overveldet
  • Angst, bekymring, frykt
  • Nedstemthet og tristhet
  • Tap av interesse for aktiviteter
  • Fysiske symptomer som hjertebank, mageproblemer, energitap
  • Frustrasjon, irritasjon eller sinne
  • Hjelpeløshet eller håpløshet
  • Konsentrasjonsvansker eller søvnvansker
  • Isolasjon eller tilbaketrekning fra andre
  • Frykt for å gå på offentlige steder

Flott. Da er vi klinkende klare over problemet. Nå over til hva vi kan gjøre med saken;

"En del opplever stress knyttet til frykt for at de kan bli smittet og syke. Anerkjenn og forsøk å akseptere dine følelser," sier Rune. " I usikre situasjoner er det forståelig at du kan kjenne på emosjonelle reaksjoner som stress, angst, og uro." Noen av de følgende strategiene han listet opp på siden kan også være til god hjelp:

Anerkjenn følelsene dine:
Gi deg selv tid til å identifisere og uttrykke hva du føler. Dette kan du gjøre ved å skrive dagbok, snakke med andre, eller gjøre noe kreativt.

Normalitet:
Forsøk å opprettholde dine daglige rutiner og aktiviteter, hvis mulig. Å ha sunne og gode rutiner kan ha en positiv innvirkning på dine tanker og følelser. Dette kan eksempelvis være å spise sunt, trene, få nok søvn og gjøre ting som gir deg glede.

Sosial omgang:
Hold kontakten med andre. Å motta støtte og omsorg fra andre hjelper oss å håndtere utfordringer. Å tilbringe tid med familie og venner kan gi oss trøst og stabilitet. Å åpne seg om våre bekymringer, tanker og følelser, kan også hjelpe oss med å finne andre og gode måter å håndtere med situasjonen.

Nyheter og informasjon:
Søk informasjon som du kan stole på, som informasjon fra UD eller FHI.
Begrens informasjon fra sosiale medier og nyheter. Det er forståelig at du ønsker å være oppdatert, spesielt dersom du eller noen som står deg nær er rammet, men det å konstant lese, se og høre på opprørende mediedekning kan bidra til å unødvendig forsterke uro og bekymring. Ta en pause fra nyheter og sosiale medier, spesielt dersom det ikke er noen ny informasjon.

Men mer en noe annet, forsøk å fokusere på ting som er positive i livet ditt og ting du har kontroll over.

Ressurser:

SIO
https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med

Mental Helse
Døgnåpen tlf: 116 123
https://mentalhelse.no/