Unge svensker er uenige om Sveriges nye samtykkelov

Tidligere i år skjerpet den svenske Riksdagen loven som gjelder voldtekt. Nå viser en undersøkelse at menn er mindre positive til endringene.

– Sex skal være frivillig, og er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven da han på en pressekonferanse i desember 2017 presenterte et lovforslag for å skjerpe straffen for voldtekt – en såkalt samtykkelov.

– Loven er også et verktøy for å endre holdninger og verdier i vårt samfunn, var det tydelige budskapet fra statsministeren.

Lovforslaget innebar et forbud mot å ha sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta, og innebar i praksis at flere handlinger skulle regnes som voldtekt.

– Det er på tide å plassere skylden der den hører hjemme: hos gjerningsmannen, uttalte visestatsminister Isabella Lövin i forbindelse med fremleggelsen av forslaget.


Daværende visestatsminister Isabella Lövin og statsminister Stefan Löfven. Foto: WikiMedia.

Ulik oppfatning om samtykke
Regjeringens samtykkelov ble vedtatt i den svenske Riksdagen 23 mai 2018, med virkning fra 1. juli. Loven har ført til at det ikke lenger er krav om at gjerningspersonen må ha brukt vold, trusler eller utnyttet et offers sårbare situasjon.

I tillegg foreslo regjeringen å innføre to nye lovbrudd: uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep.

Nå har den svenske Brottsoffermyndigheten laget en kampanje for å informere unge mennesker om den nye loven, «Av fri vilja». Kampanjen har blant annet opprettet en nettside for å informere unge svensker om frivillig sex.

Som en del av informasjonsarbeidet er det gjort en undersøkelse av menn og kvinner i alderen 18-25 år. Undersøkelsen viser at kvinner og menn er ulikt innstilt til den nye loven. Mens 90 prosent av kvinnene er positive til loven, sier 63 prosent av svenske menn seg enige. Samtidig er hele 22 prosent av mennene negative til loven – altså mer enn 1 av 5.

Menn og kvinner er imidlertid ikke bare ulikt innstilt til selve loven. De er også uenige om hva som regnes som samtykke.

For eksempel viser undersøkelsen:

  • 33 prosent av mennene mener det er samtykke om man legger seg naken med en annen person. 16 prosent av kvinnene mener det samme.
  • 17 prosent av mennene mener det er samtykke om man blir med noen hjem sent om kvelden. 7 prosent av kvinnene mener det samme.
  • 17 prosent av mennene mener det er samtykke om man er kjærester. 9 prosent av kvinnene mener det samme.

Rent juridisk er ingen av situasjonene et samtykke i lovens betydning.

Administrerende direktør i Brottsoffermyndigheten, Annika Öster, har i et intervju med SVT pekt på at undersøkelsen viser store forskjeller i hvordan gutter og jenter tolker signaler, og mener undersøkelsen viser at det er behov for en kampanje som informerer om hva lovendringen faktisk innebærer.

– Det viser at det er et stort behov for å prate om frivillighet og hvilket ansvar man har når man initierer til sex, mener hun.

(Toppfoto: Pxhere )