Familie- og kulturkomiteen holder åpen høring om LHBTI-spørsmål

Tirsdag 5. november er det åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Det er to representantforslag knyttet til LHBTI-politikken som skal høres.

Høringen starter klokken 16.00 og kan følges på Stortingets nett-TV. Sex og politikk, Skeiv ungdom og Seksualpolitisk nettverk for ungdom er blant organisasjonene som skal uttale seg. Program og listen over høringsinstanser finner du her.

Hva er sakene
13. juni leverte åtte representanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å styrke LHBTI-politikken.

I innledningen skriver de blant annet: «For Arbeiderpartiet er kampen for LHBTI-personers rett til likebehandling og bedre levekår en sentral del av likestillings- og frihetskampen. Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBTI-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer (…) Fortsatt møter LHBTI-personer både formell og uformell diskriminering i Norge».

Videre nevner de blant annet tidlige irreversible medisinske inngrep for barn født interkjønn, mangelfull beskyttelse mot hatkriminalitet og et manglende forbud mot skadelig konverteringsterapi som eksempler på dette.

Forslaget inneholder 10 konkrete tiltak for å styrke LBHTI-politikken. Deriblant:

  • «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.»
  • «Stortinget ber regjeringen styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI-potten», i fremtidige forslag til statsbudsjett.»
  • «Stortinget ber regjeringen igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge.»


Ingvild Kjerkol (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Une Bastholm (MDG) er tre av politikerne som har sendt inn endringsforslag. Foto: Bernt Sønvisen/DNA og Ole Christian Klamas/MDG.

20. juni leverte også Une Bastholm (MDG) et forslag for å styrke regnbuepolitikken.

I innledningen skriver hun blant annet: «Dette forslaget tar opp en rekke konkrete tiltak for å redusere press og utenforskap knyttet til kropp, kjønn og seksualitet. (…) De fleste lesbiske, homofile og bifile opplever å ha god helse, men andelen med dårligere psykisk helse er betydelig større enn blant heterofile. (…) Helseutfordringene gjelder også unge LHBT+-personer».

I likhet med Arbeiderpartiet, foreslår Bastholm er forbud mot konverteringsterapi. Hun ønsker også at det skal innføres en tredje juridisk kjønnskategori.

I tillegg inneholder forslaget tiltak som:

  • At normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse, kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold, positive seksuelle relasjoner, grensesetting, forebygging av voldtekt, og aksept og forståelse for seksuelle minoriteter skal inkluderes som kompetansemål i de nye læreplanene i grunnskolen og videregående skole.
  • At regjeringen skal «innhente kunnskap om levevilkår og psykisk helse for aseksuelle, aromantiske, BDSM-ere/fetisjister, relasjonsminoriteter, ikke-binære og transpersoner i Norge».
  • At det skal utarbeides «nødvendige forslag til lovendringer som styrker transpersoners rettsvern i straffeloven.»

Fakta

  • Representantene på Stortinget er plassert i ulike fagkomiteer. Partifordelingen innenfor hver komité er mest mulig lik partifordelingen i et samlet storting, og medlemmer er som regel partienes eksperter på komiteens fagområde.
  • Fagkomiteene er Stortingets saksforberedende organer. Det er her den detaljerte saksbehandlingen finner sted. Det skjer ved at komiteene får oversendt saker til behandling fra Stortinget.
  • Komiteene kan noen ganger ha behov for å innhente informasjon i forbindelse med saksbehandlingen. De kan da velge å holde såkalte høringer. Her blir relevante organisasjoner invitert til å legge frem sitt syn og svare på spørsmål fra komiteen.
  • Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke et debattforum. Høringene er likevel en viktig mulighet for interesseorganisasjoner å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

Kilde: Stortinget.no
Toppfoto: Human-Etisk Forbund