Anthony Crider (2020)

Hvordan markere 8. mars 2021?

Årets internasjonale kvinnedag blir ikke helt som den pleier å være, men det betyr ikke at den ikke kan markeres. Her er 7 tips til arrangementer du kan få med deg.

Dagen før dagen: Ein samtale om feministåret 2020
En storslagen markering fortjener også en oppvarming. trass tidsskrift, Det Norske Studentersamfund og Venstrealliansen har i år satt av søndag 7. mars til å oppsummere feministåret 2020. For hvordan gikk det egentlig for feminismen i 2020?

I panelet:

  • Lisa Esohel Knudsen, Minotenk
  • Odd Thomassen, Skeiv Ungdom
  • Ninthu Paramalingam, boligaktivist
  • Solveig Skaugvoll Foss, stortingsrepresentant fra SV

Arrangementet strømmes på Facebook fra klokken 17, og alt du trenger å vite finner du her

Digitalt 8. mars-arrangement
Årets 8. mars-arrangement starter klokken 18 og varier i cirka 2 timer. Hovedparolen er i år «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!», og det er skuespiller Iselin Shumba som loser oss gjennom markeringen.

Årets appellanter er:

  • Stine Westrum, fagforeningsleder – om behovet for hele, faste stillinger og lønnsløft
  • Begard Reza, generalsekretær i SALEM – om antirasistisk kvinnekamp
  • Idun Moe Hammersmark, daglig leder i Krisesentersekretariatet
  • Katrine Mital, polsk kvinneaktivist som kjemper for kvinnerettigheter, og særlig retten til selvbestemt abort.

Arrangementet strømmes på Facebook. Praktisk informasjon, inkludert listen over alle parolene, finner du her.


Women's March i Washington DC, januar 2019. Foto: Mobilus In Mobili.

«Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt!»
Dette er hovedparolen når LO og Arbeiderpartiet inviterer til et digitalt arrangement klokken 12.

Selve arrangementet er todelt. Først blir det en del om voldtekt, arbeidet med en samtykkelov i Danmark og behovet for bedre vern i voldtektssaker. Del to tar for seg koronakrisens likestillingskonsekvenser og hovedutfordringene innen helse, varehandel og renhold.

Arrangementet strømmes på Facebook, og du finner det her.

Kvinnedagslunsj med Sumaya Jirde Ali
Klokken 12 kan du få med deg kvinnedagslunsj fra Studentersamfundet i Trondheim. Arrangementet er i regi av Studentersamfundet Trondheim og Amnesty International Region Midt.

Sumaya har etablert seg som en av de viktigste stemmene i sin generasjon, og har vært en sentral stemme i debatten om likestilling og rasisme. På grunn av det har hun også mottatt trusler og massivt hat knyttet til etnisitet og religion.

Lunsjen strømmes på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal, og blir i tillegg lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant. Mer informasjon finner du her.

Likestilling og representasjon i kulturbransjen
AKKS Bergen, Balansekunst og Tidsskriftet Fett inviterer til digital kvinnedagsmarkering fra klokken 19.

Temaet for arrangementet er representasjon i kunst- og kulturbransjen. Hvordan påvirker dette underrepresenterte og overrepresenterte grupper i bransjen? Hvordan påvirkes kunsten av bedre representasjon? Og hva kan gjøres for å skape bedre representasjon i bransjen? I tillegg blir det opptredener med danseren Daniel Mariblanca, grunnleggeren av det trans-inkluderende danse- og performance-kompaniet 71BODIES, og musiker Michelle Ullestad, «Svart. Kvinne. Skeiv. Skamløs» og daglig leder i 71BODIES.

Samtalen vil foregå på engelsk, og strømmes på Facebook og Youtube. I tillegg vil samtalen være tilgjengelig på Vimeo i ettertid. Eventet og praktisk informasjon finner du her.


Women's March i Washington DC, januar 2018. Foto: Mobilus In Mobili.

Kvinnekonferanse fra Nesna
Kvinneuniversitetet i Norden inviterer til en digital konferanse fra Nesna. Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011, og er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Stiftelsen driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv. På programmet finner du blant annet programpostene «Et nordisk perspektiv på kvinnekampen. Historikk og utfordringer» og «Et samisk perspektiv på kvinnekampen».

Konferansen strømmes på Facebook fra klokken 14, og eventet finner du her.

Feminismen i Norden - hva skjer med feminismen under en pandemi?
Grønt Kvinnenettverk inviterer til en samtale mellom grønne feminister i Danmark, Sverige og Norge. Pandemien er den viktigste grunnen til at 2020 markerte et brudd med den positive utviklingen som verden har sett for likestilling siden århundreskiftet. Hvordan står det til her hjemme?

Samtalen strømmes via Zoom, og mer informasjon finner du her.