Foto: Selma Bull

Forskings- og høyere utdanningsminister svarer studentene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte for å svare på studentenes spørsmål.

I strålende sommervær ankom forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte i Tønsberg. Statsråden var invitert til å delta på studentenes spørretime. Borten Moe ble møtt av engasjerte innlegg fra studentene, som ikke var sjenerte for å stille seg kritisk til ministerens studentpolitikk. Borten Moe bemerket seg under spørretimen at organisasjonen er viktig i arbeidet for stundetvelferden.

- Der er dere viktige, det er dere som kontrollerer styrene i samskipnadene

Vil ikke øke studiestøtten

Lederkandidat Bjørn Olav Østeby spurte statsråden om hvorvidt han kunne tenke seg å knytte studiestøtten direkte opp mot grunnbeløpet i folketrygden. Studiestøtten er i dag knyttet opp til konsumprisindeksen, noe Norsk Studentorganisasjon vil endre. De arbeider for at den skal knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G) og at den bør være på 1.5 ganger dette, eller 1.5G. Ministeren argumenterer for at å knytte studiestøtten opp til grunnbeløpet i folketrygden vil umyndiggjøre stortinget.

- Dette er et budsjettspørsmål som stortinget er nødt til å ta stilling til hvert eneste år. Det du gjør når du knytter det til grunnbeløpet er at stortinget på sett og vis blir umyndiggjort. Du har ikke lenger den muligheten til å regulere som man har nå.

Differansen mellom der studiestøtten ligger nå knyttet opp til KPI og 1.5G er på 2.5 milliarder. En økning av dagens studiestøtte er altså uaktuelt, i følge statsråden.

- Alternativet, hvis man gir for mye gass og hvis man gir for mye fart i økonomien så betyr det bare at det tyter ut i andre enden i form av økt inflasjonspress og i form av økte renter. Det er kanskje den mest usosiale måten å kjøre økonomisk politikk på fordi det systematisk forsterker alle forskjeller veldig mye raskere enn nær sagt alle andre alternativer.

Norske studenter jobber ikke mer enn andre

Studentnyhetene spurte hvordan regjeringen jobber for at fulltidsstudenten skal være en realitet, med tanke på studiestøtte og hvor mange studenter som ser seg nødt til å jobbe ved siden av studiet.

- Nå viser undersøkelser at norske studenter jobber ikke vesentlig mer enn studenter i andre europeiske land, eller andre land vi kan sammenligne oss med. Ser du på studiestøtteordnignene under ett er den veldig sjenerøs i Norge.

I tidligere intervjuer med Khrono har avtroppende leder Tuva Todnem Lund pekt på Eurostudent VII-undersøkelsen hvor det kommer frem at andelen norske studenter som har jobb ved siden av studiet er betraktelig større enn i våre naboland. I undersøkelsen kom det også frem at 65 prosent av norske studenter mener at inntekten fra deltidsjobben er helt avgjørende for sin private økonomi.


Avtroppende leder Tuva Todnem Lund og Ola Borten Moe
Foto: Selma Bull

Petroleumsrettet utdanning nødvendig

Maika Marie Godal Dam, som også stiller som leder i NSO spurte ministeren om han mener det er motstridende av regjeringen å oppfordre studenter til utdanning innen oljenæringen, samtidig som det jobbes for et forskningsløft innen klima og miljø. Borten Moe mener på sin side at vi trenger begge.

- Vi ser i en del europeiske land at man har sluttet med det man ikke liker uten at man har en plan for hva man skal gjøre istedenfor. Det er ikke en god plan.

Og legger til at han for ordens skyld har kommet med flere oppfordringer til fremtidsrettede studieretninger studentene bør søke på, og disse er ikke kun innen olje- og gassvirksomhet.

Viktig med god dialog med studenter?

Forsknings- og høyere utdanningsminister, betraktes ofte som studentenes minister. Når Borten Moe ble spurt om det var viktig for han å ha en god dialog med studentene svarte ministeren at det selvfølgelig var det. Studentnyhetene har ved flere anledninger forsøkt å invitere Ola Borten Moe til intervju, uten hell. Da han ble konfrontert med dette så han litt usikkert bort på sin politiske rådgiver.

- nei.. Har vi takket nei? Vi har sikkert takket nei.

Rådgiver: - Vi har takket nei et par ganger ja

- Ja det har vi ja. Da må vi takke ja neste gang da.

Studentnyhetene ser frem til besøk av statsråden.