Foto: Selma Bull

Maika Marie Godal Dam blir ny leder for NSO

Landsmøtet har talt og Maika Marie Godal Dam (25) velges som ny leder av Norsk Studentorganisasjon.

Etter tre lange dager med forhandlinger om handlingsplan, internasjonal platform og resolusjoner var det klart for valg av nytt arbeidsutvalg, og hvem som skal lede dette. Det var to gode kandidater som kjempet om Norsk Studentorganisasjons tillit, som til slutt ble gitt til Maika Marie Godal Dam.

Sterkere sammen

I sin appell før valget la hun stor vekt på viktigheten av å stå sammen. Hun trakk frem psykisk helse og kravene om lik rett og mulighet til utdanning både innenfor og utenfor Norges grenser som saker hun vil jobbe for å bedre.

- En samla studentstemme, det er noe for seg selv.

Godal Dam har utdanning innenfor sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen som vil komme godt med i arbeidet som nå står foran henne. I et intervju med studentnyhetene fortalte hun at en av hennes viktigste saker som leder vil være å bedre studentenes økonomiske situasjon på mange felt.

- Studentenes økonomi er så altomfattende. Den påvirker hvordan vi bor, hvordan vi spiser, hvordan vi lever og hvor mye fritid vi har.

Stort pågangsmot

Maika har blant annet erfaring som leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, hvor hun har fått jobbe tett med og for studenter. Dette har gitt henne et innblikk i hvilke utfordringer NSO og norske studenter står ovenfor. Hun tror at hennes pågangsmot vil komme godt med.

- Jeg har masse pågangsmot og engasjement for å kjempe for de jeg skal representere, nemlig studentene.

Hvordan følels det å være Norges mektigste student?

- Det tror jeg ikke helt at jeg vet før det har gått et år. Først skal jeg bygge et skikkelig godt team, sånn at vi sammen kan jobbe for masse bra gjennomslag for studentene

Norsk Studentorganisasjon er en landsdekkende organisasjon som jobber for å bedre studiehverdagen for alle studenter i Norge. Dette gjør de gjennom påvirkning av politikk, media og samfunnet. Det blir spennende å se hvordan Godal Dam vil lede NSO videre.

Øvrige verv i det nye arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon:

Nestleder: Simen Oftedahl
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth
Velferd og likestillingsansvarlig: Maya- Katrin Skjeldal
Internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østby