Another World Entertainment

Morbid, sensuell og overfladisk

I Crimes of the Future leverer David “The Baron of Blood” Cronenberg i kjent stil et sammensurium av det sjokkerende, makabre og erotiske, men virker usikker på hva han vil fortelle oss med det hele.

Crimes of the Future tar oss med til en ikke så fjern framtid hvor kroppslig smerte tilhører fortiden, og kirurgi blir omtalt som "the new sex ". Vi følger kunstneren Saul Tenser, spilt av Viggo Mortensen, og hans partner Caprice, spilt av Léa Seydoux, i en verden hvor stadig flere mennesker har utviklet et "akselerert evolusjonssyndrom". Tensers kropp har utviklet egenskapen til å vokse nye organer, noe han og Caprice bruker aktivt i sin utøvende kunst hvor kroppen og kirurgien er i fokus foran et engasjert og sjokkert publikum.

Den eksentriske byråkraten Timlin, spilt av Kristen Stewart, jobber for det “ the National Organ Registry” sammen med sin partner Wippet, spilt av Don Mckellar. Timlin og Wippet fatter fort en intens interesse for Tenser, og det gjør også en mystisk gruppe som ønsker å ta den menneskelige evolusjonen enda et steg videre.

Det etableres tidlig at dette er en verden hvor smerte, sex og kunst går hånd i hånd. Her beveger den menneskelige evolusjonen seg farlig fort, og de etiske rammene man har forholdt seg til tidligere er i stadig endring. Cronenberg er kjent for sin fascinasjon med og skildring av det morbide. Hans kanskje mest kontroversielle film, Crash, skapte stor ståhei når den kom ut i 1996, og ble nektet kinovisning i Oslo. Crimes of the Future er opptatt av den samme tematikken som Crash, men graver enda dypere i de ulike aspektene ved menneskelig evolusjon og de etiske vurderingene som følger.


Timlin (t.h.) spilt av Kristen Stewart fatter en intens interesse for kunstnerne Tenser og Caprice, spilt av Viggo Mortensen og Léa Seydoux. foto: Another World Entertainment

Skildringer av groteske og vakre kirurgiske inngrep som kunst er en av filmens sterkere sider. Disse scenene akkompagnert av Howard Shore’s score og kinematografien til Douglas Koch fører til at det groteske og sensuelle går inn i hverandre og til tider er uatskillelig. Skuespillerprestasjonene bærer mye av filmen. Spesielt Kristen Stewart skiller seg ut med sin skildring av den nevrotiske, keitete og intense Timlin. Til tross for en smerteløs verden lever Tenser i en tilstand av tilsynelatende konstant smerte. Viggo Mortensen skildrer dette så godt at man kjenner på ubehaget selv, og på samme måte tar del i lettelsen han føler i periodene med opphold.

Cronenberg leverer en velkjent blanding av Horror og Sci-Fi med høy sjokkfaktor, men gaper til tider over for mye. Det kan virke som Cronenberg har ønsket å utforske så mange ulike temaer at han ender opp med å kun skrape i overflaten på de fleste av dem. Man kunne med fordel strøket noen av de nesten latterlig mange scenene med erotisk dissekering og selvskading. Fokuset på å få fram poenget med at kirurgi nå erstatter tradisjonell erotikk føles tidvis overflødig, og gir oss ikke nødvendigvis et klarere bilde av hva man egentlig vil frem til.

Crimes of the Future stiller mange interessante og utfordrende spørsmål om hva som gjør oss til mennesker og hvilke etiske rammer vi forholder oss til. Likevel sitter man ikke igjen med en følelse av at man har gått i dybden på noen av disse spørsmålene, eller blitt klokere på hva Cronenberg ville frem til ved å stille dem i utgangspunktet.