Programmer Fra Exphil til Exchill

Fra Exphil til Exchill

Tidligere program

Podcasten fra Exphil til Exchill skal gjøret faget exphil litt chillere. Vi er en kollokviegruppe som en gang i uken samles for å diskuterer faget. Diskusjonen blir til en podcast som forhåpentligvis kan hjelpe deg og oss til å forstå faget litt bedre!